CO.OP MART TIỂU CẦN - TRÀ VINH

  • Gia Phan cung cấp :Lưới thép hàn
  • Địa chỉ :Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
  • Quy mô dự án :
  • Năm cung cấp :2018
  • Chủ đầu tư :Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh