KHU CHUNG CƯ GREEN SÀI GÒN – QUẬN 7

  • Gia Phan cung cấp :Lưới thép hàn đường nội bộ
  • Địa chỉ :Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô dự án :
  • Năm cung cấp :2018
  • Chủ đầu tư :