Khu Nhà Kho ICD Tân Cảng Sóng Thần

  • Gia Phan cung cấp :Lưới Thép Hàn
  • Địa chỉ :18 L2-3, số 5 Tạo Lực, KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô dự án :30.000 m2
  • Năm cung cấp :2016
  • Chủ đầu tư :ICD Tân Cảng Sóng Thần