NHÀ XƯỞNG DỊCH VỤ OSSIF

  • Gia Phan cung cấp :Lưới Thép Hàn
  • Địa chỉ :18 L2-3, số 5 Tạo Lực, KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô dự án :10.000 m2
  • Năm cung cấp :2015
  • Chủ đầu tư :NHÀ XƯỞNG DỊCH VỤ OSSIF