QUY TRÌNH SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN GIA PHAN

Nhấn vào đây để tải về

Lưới thép hàn Gia Phan được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chính phẩm với máy móc khép kín hoàn toàn tự động tào sự đồng đều, ôn định cho tất cả sản phẩm